Aktiviteter i Aarhus Strandjagtforening

Vi håber I alle har haft en god pinse og måske nogen af jer har været på bukkejagt.

Selv om kalenderen siger forår,  fiskeri efter hornfisk og bukkejagt, så er det nærmest sommerlige temperaturer vi oplever for tiden. Det har også været et koldt og vådt forår til at starte på, så det er nu dejligt nok.

I sidste uge mødtes bestyrelsen for blandt andet at planlægge det næste halve års aktiviteter.

I foreningen kan vi de kommende måneder byde på følgende aktiviteter, så få fundet kalenderen frem

Arbejdsdage på båden fredag 7. –  lørdag 8. juni

Den 7.-8. juni er der arbejdsdag på båden. 

Fredag den 7. juni mødes vi kl 18.00 ved jagtbroen og tager båden op med den lille kran. Vi får den rengjort med højtryksrens.

Lørdag mødes vi kl 10.00: Her skal den have bundmaling. Desuden skal vi have ordnet lyset foran, efterset lister og klodser på siden båden samt smurt styrekablet så motoren kan dreje.

Tilmelding: Tilmelding til Anders Jakobsen på email: formand@aarhusstrandjagtforening.dk senest en uge før,  hvis du gerne vil hjælpe begge dage eller bare en af dagene. Det er rart at vide hvor mange vi bliver af hensyn til indkøb af drikkevarer m.m.

Øve sikkerhed ved mand over bord efterfulgt at grill på jagtbroen – mandag 1.juli

Vi har tidligere drøftet i bestyrelsen af det kunne være sundt at øve ‘mand over bord’ fra vores foreningsbåd.  Planen er at vi sejler lige ud for havnen og ind mod stranden som ligger inde i hjørnet ved havnen og øver mand over bord. Det bliver på forsvarlig afstand så man kan svømme ind på lavt vand. Vandet er varmt til den tid. Vi passer på hinanden og gør os nogle erfaringer med hvad der dur og ikke dur. 

Tag selv kød og drikkevarer med. Foreningen søger for brød/salat og en grill.

Tilmelding: Tilmelding til Asbjørn Mogensen på email: asbjornmogensen1@hotmail.com seneste en uge før,  så vi ved hvor mange vi bliver

Fisketur efter makreller –  torsdag den 8. august

Vi mødes kl 17.00 på havnen og sejler ud og ser om vi kan fange nogle makreller. Vi mødes igen kl 19.00 og griller nogle makreller på jagtbroen.

Foreninge sørger for drikkevarer, rugbrød og grill.

Tilmelding: Tilmelding til Asbjørn Mogensen på email: asbjornmogensen1@hotmail.com seneste en uge før så vi ved hvor mange vi bliver

Åben båd – lørdag den 14. september kl. 12.00-15.00

Igen i år afholder vi Åben Båd i samarbejde med ASMK. Vi tænder grillen og interesserede kan høre om foreningsbåden og fælles havjagture. Nærmere info følger.

Sæsonopstart  – lørdag den 5. oktober

Hvis vejret er godt, tager vi ud om formiddagen. Kl. 13 sørger foreningen for rugbrød med sild i klublokalet og en enkelt genstand. Drikkevarer kan tilkøbes til rimlige priser.

Tilmelding: Tilmelding til Anders Jakobsen på email: formand@aarhusstrandjagtforening.dk senest en uge før, af hensyn til planlægning og indkøb

På vegne af bestyrelsen

Anders Jakobsen

Fælles bådoptagning

Fælles bådoptagning bliver i år fredag den 14. juni fra kl. 12.00

Bådene søsættes igen ugen efter, – fredag den 21. juni fra kl. 12.00

Alle, der ønsker at få deres båd taget op, skal være klar fra kl. 12, – det betyder også at bådstativer skal være gjort klar.

Man kan ikke regne med at få sin båd op på et bestemt tidspunkt, – vi gør det på den måde, der er mest praktisk af hensyn til bådene og kranen.

Vi hjælper hinanden som sædvanlig.

Vi kender endnu ikke prisen, men den plejer jo at være rimelig.

Hvis du ønsker at få sin båd taget op, – så tilmeld dig venligst snarest muligt på nedenstående mailadresse. Du må også meget gerne skrive, hvis du ikke skal have taget din båd op på den fælles dato.

Oplys venligst:

  1. Ja eller nej til, om du vil have taget din båd op, samt navn og mob. nr.
  2. Sendes til: chrjo22@gmail.com

Bedste hilsner

ASMK

J. Christian Johansen

Formand

Rågeregulering i Århus Kommune 2024

Hvis du bor i Århus Kommune, kan du melde dig til rågeregulering på mail: jkf.raager@gmail.com. Tilmelding er åben nu og sidste frist er 20.04.2024. Du skal huske at opgive NAVN, ADRESSE og MOBILTELEFON, MAILADRESSE, Jagtforening og evt. ønske til område.

Kun én tilmelding pr. mailadresse.

Sidst i april vil du modtage en mail fra Århus Kommune med regulerings-tilladelse, mødested for anvisning af regulering, kontrol af jagttegn, våbentilladelse mm.

Mvh/Poul Erik Borg, Aarhus Jægerråd

Husk sæsonafslutning lørdag den 27. januar kl 12.00 i klublokalet

Husk at vi som noget nyt afholder sæsonafslutning lørdag den 27. januar kl 12.00

Det koster kun 120 pr deltager incl 1 øl/vand. Vi har bestilt varm mad fra Havnens Varmestue.

Indtil videre er vi 7 deltagere og der er plads til endnu flere, så skriv eller ring til undertegnede på formand@aarhusstrandjagtforening.dk eller ring på 51 80 86 92, hvis du gerne vil være med. 🙂

Hvis vejret er til det og isen er væk er der mulighed for en kort tur på vandet.  For dem der har lyst til at tage en tur på vandet,inden vi mødes kl 12.00 i klublokalet, så kan vi mødes på jagtbroen kl 8.00 til et rundstykke og en kop kaffe inden vi sejler afsted.

Skriv gerne til mig,  om du vil ud og sejle, så vi ved hvor mange rundstykker vi skal købe. Jeg skriver ud igen fredag den 26., hvor vi kender vejrudsigten.

Nogle vigtige datoer i det nye år

Kære medlem af Aarhus Strandjagtforening

Vi håber at du indtil videre har haft en god jagtsæson med masser af gode oplevelser.

I det nye år har vi nogle vigtige datoer vi gerne vil dele med dig:

Årsmøde i Aarhus Jægerråd  onsdag den 17. januar kl 19.00

Sted: Kultur- & kontaktsted Kragelund, Dybrovej 21, 8270 Højbjerg

Indkaldelse til årsmøde i Århus Jægerråd. Alle medlemmer af Danmarks Jægerforbund bosiddende i Århus kommune er jfr. vedtægterne velkomne. Vi regner med at starte mødet med et jagtfagligt oplæg – tema tilgår senere – med mulighed for at stille spørgsmål.

Selve Årsmødet starter kl. 1945.

Se mere her: Jægerråds Årsmøde i Århus Jægerråd (jaegerforbundet.dk)

Sæsonafslutning med spisning og hygge i klublokalet lørdag den 27. januar kl 12.00

Vi slutter sæsonen af med en hyggelig frokost i klublokalet. Vi bestiller varm mad udefra. Spisning kl 13. Drikkevarer kan tilkøbes. Tilmelding påkrævet. Pris 120 pr person Tilmelding ved Anders på tlf 51 80 86 92 eller anjak74@hotmail.com

Indkaldelse til generalforsamling torsdag den 8. februar kl 19.00 (spisning kl 18.00)

Sted: Klublokalet – Fiskerivej 8 – 8000 Aarhus C

Dagsorden:

1. Velkomst ved formanden
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning
4. Kassererens beretning
5. Indkomne forslag
6. Fastlæggelse af kontingent
7. Valg
a. Kasserer (Kasper Michelsen ønsker ikke genvalg)
b. Bestyrelsesmedlem ( Søren Petersen)
c. Bestyrelsessuppleant
d. Bestyrelsessuppleant
e. Revisor
g. Revisor
h. Revisorsuppleant
i. Revisorsuppleant
8. Eventuelt
9. Lodtrækning til jagt

Indkomne forslag (punkt 5) skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.
Forslag sendes til Anders Jakobsen på email: formand@aarhusstrandjagtforening.dk

Der vil igen i år være spisning i klublokalet kl. 18:00
Tilmelding til spisning nødvendig til kasserer Kasper Michelsen på tlf 28 71 13 73 eller formand Anders Jakobsen på tlf 51 80 86 92 eller på tilmeldingsseddel ophængt i klublokalet.

Sidste frist for tilmelding til spisning er 1. februar 2024
Til sidst vil bestyrelsen vil gerne ønske dig, din familie og venner en rigtig god jul. 

Invitation til nyjægerjagt i Moesgaardskoven

Vi har modtaget følgende fra Aarhus Jægerråd:

Hermed har Teknik og Miljø i samarbejde med Aarhus jægerråd fornøjelsen at invitere til 2 klapjagter. Hhv.

Tirsdag den 7. november 2023 fra kl. 9.00 til cirka kl. 15.30

Onsdag den 6. december 2023 fra 9.00 til cirka 15.30

Frokost: Medbragt mad indtages på ”Emmalyst”.

Kommunen er vært med drikkevarer og kaffe.

Jagterne foregår i Moesgaardskoven syd for Aarhus, og er hvert år leveringsdygtig når det gælder en blandet parade.

Nyjægerjagterne er et tilbud for nye jægere, som er medlem i en af Aarhus Kommunes jagtforeninger.

For at kvalificere sig som nyjæger, skal du have taget dit jagttegn/haglskydeprøve

indenfor de seneste tre år.

Tilmelding: Sker til Nikolaj Kjærgård, Aarhus Jægerråd på E-mail:Nk2010@live.dk

Skriv:

· Navn

· Telefonnummer

· Hvilken dag du vil med på jagt

· Hvilken forening du er medlem af

Hvis du kan begge datoer så skriv det, så får du tildelt en dag.

Der tages forbehold for fyldte deltagerlister, du får et svar på mail uanset.

OBS – meld dig kun til hvis du er nyjæger og sikker på at kunne deltage på jagten.

Der må kun anvendes patroner, som er godkendt til jagt i skov. Husk gyldigt jagttegn og kniv.

Med venlig hilsen Nikolaj Kjærgård

Nyjægerudvalget, Aarhus Jægerråd

Nyhedsmail september 2023

Jagtsæsonen er godt igang og der er ikke mange dage til at motorbådsjagten kan begynde. Det bliver spændende at se hvad den nye sæson bringer af gode oplevelser.

Fælles havjagture aflyst

På grund af for få tilmeldinger fra skippere har vi i bestyrelsen i Aarhus Strandjagtforening besluttet at droppe året fælles havjagture.

Vi vil istedet opfordre til, at hvis man sejler ud og har plads i båden, at man så inviterer en nyjæger med ud. Hvis man ønsker at få navn og tlf på nyjægere kan man sende en mail til Asbjørn Mogensen på asbjornmogensen1@hotmail.com eller ringe til Asbjørn på tlf: 23 69 93 68

Vi vil også opfordre jer til at blive medlem af vores Facebook gruppe, Aarhus Strandjagtforening. Dette er en privat gruppe, hvor man har mulighed for at skrive, at man har en plads i båden hvis nogen vil med og nyjægere kan også lave opslag, hvor de efterlyser mulighed for at komme med på tur. Så lad os udnytte at vi har denne gruppe til at kommunikere med hinanden.

Vi vil stadig opfordre til at arrangere fælles havjagtture, så hvis man planlægger at tage ud, kan man jo annoncere det i Facebook gruppen og måske er der andre både der også sejler ud.

Linket til Facebook gruppen er her: https://www.facebook.com/groups/1072054329597045/

Foreningsaften torsdag 2. november kl 19.00 i Klublokalet – sæt kryds i kalenderen

Foreningen inviterer til klubaften, hvor Søren fra bestyrelsen, vil holde et oplæg om, hvad der er godt sømandsskab. Søren vil fortælle lidt om hvad der er godt at vide ift til sejllads på Aarhus bugten, forstå de forskellige bøjer man møder på vandet, vigeregler, sikkerhed på vandet og andre gode praktiske råde. Med Sørens indgående kendskab til Aarhus bugten vil der også blive vist hvor man kan sejle op på stranden med foreningsbåden. Der bliver også tid til snak hen over border så mød op til en hyggelig aften med dine jagtkammerater. Foreningen byder på æbleskiver og kaffe samt øl/vand.

Liste over personer man kan kontakte ved haveri/motorstop

Vi er ved at udarbejde en liste over skippere, man kan kontakte, hvis man har brug for hjælp på vandet til assistance eller til evt. at blive trukket ind. Hvis du ønsker at fremgå på denne liste og kan tilbyde til hjælp, hvis en anden båd har brug for hjælp, så mig en mail til formand@aarhusstrandjagtforening.dk.  Listen vil indeholde navn og tlf på dem man kan kontakte. Listen udarbejdes i samarbejde med Aarhus Strandjægernes Motorbådsklub. Ved at fremgå på listen tilkendegiver man som skipper at man kan kontaktes, men skipper er ikke forpligtet til at sejle ud, hvis det nu ikke muligt. Så må dem de har brug for hjælp prøve en anden på listen. Listen vil blive gjort tilgængelig på vores hjemmesiden. Dem som tidligere har skrevet til mig behøver ikke at skrive igen.

Aarhus Strandjagtforening opsiger aftale med Danske Bank og indgår aftale med Jægerforbundet

Vi har i bestyrelsen besluttet at opsige vores aftale med Danske Bank. Danske Bank har informeret os om at vi går fra at være foreningskunde til at være en erhverskunde og det betyder for os, at vi oplever større udgifter til gebyrer. Jægerforbundet tilbyder en gratis aftale, hvor man kan have en konto hos dem. Det vil forsat være de tegningsberettigede i bestyrelsen der har adgang til denne konto. Vi får også tilknyttet et MobilePay nummer, så vores medlemmer kan lave indbetalinger til foreningskontoen i stedet for bankoverførsler. Aftalen er endnu ikke faldet på plads, men er ved at blive etableret. Vi melder mere ud når aftalen er på plads og hvad det betyder for foreningen og for vores medlemmer. Mange foreninger under Jægerforbundet har allerede benyttet sig af denne aftale.

Sæsonafslutning lørdag 27. januar kl 13.00 i klublokalet

Sæt kryds i kalederen 27. januar 2024. Her inviterer foreningen til sæsonafslutning. Vi spiser en god frokost sammen og ser tilbage på sæsonen. Mere information om tilmelding og pris kommer senere.

Foreningsbåd

Der er stadig plads til at flere kan benytte vores foreningsbåd. Det koster kun 600 kr om året at have adgang til båden. Er det noget du kunne tænke dig så skriv til kasserer@aarhusstrandjagtforening.dk

Har du spørgsmål eller andet så tøv ikke med at slå på tråden

Knæk og bræk

På vegne af bestyrelsen i Aarhus Strandjagtforening

Anders Jakobsen, tlf 51 80 86 92

Skippere søges til nyjægerjagter

Igen i år arrangerer vi sammen med Aarhus Strandjægernes Motorbådsklub havjagture for nyjægere. 

Har du en båd – og lyst til at give nyjægere en oplevelse på havet så skriv til: formand@aarhusstrandjagtforening.dk eller ring på 51 80 86 92

Der er ingen betaling og det er gratis for nyjægerne, og skipper afholder selv udgifter til brændstof.

Vi forsøger at afholde havjagtture på følgende dage:

Søndag 8. oktober

Lørdag 11. november

Lørdag 9. december

Lørdag 13. januar

Planen er at vi mødes om morgen ved jagtbroen, hvor nyjægerne bliver fordelte i bådene. Vi mødes igen ved jagtbroen ved 13.00-14.00 tiden og hygger over en øl/vand.

Man behøver naturligvis ikke at tilmelde sig som skipper på alle ture – hvis man kan på en eller to er det også fantastisk.

Jeg står for koordinering og tilmeldinger.

Meld gerne hutigt tilbage så jeg ved hvor mange pladser vi har at gøre godt med.

Har du spørgsmål så send mig en mail eller giv mig et kald.

På vegne af bestyrelsen i Aarhus Strandjagtforening

Anders Jakobsen, tlf 51 80 86 92

Åben båd lørdag den 19. august kl 11.00-14.30

Lørdag den 19. august kl. 11.00 -14.30 er Aarhus Standjagtforening og Aarhus Strandjægernes Motorbådsklub vært for et ’Åbent båd’ arrangement. Kom og få en hyggelig dag sammen med dine jagtkammerater. Alle er velkomne – både medlemmer og ikke-medlemmer. Se vores foreningsbåd, en Mopa II, som vi har fået med støtte fra Nordea Fonden. Vi arrangerer også havjagtture for nyjægere, som kom og hør mulighederne og allerede nu blive skrivet op til en plads.

Du kan også på nært hold se andre forskellige havjagtbåde og det vil også være muligt at komme ombord på nogle af bådene. Er du nysgerrig på at vide om strand-og havjagt er noget for dig, så vil der være mulighed at snakke med erfarne jægere og dermed blive klogere på de fantastiske oplevelser der findes inden for for strand -og havjagt.

Foreningen tænder grillen og byder på pølser/brød og drikkevarer.
Arrangementet finder sted ved ‘jagtbroen’ som findes på Fiskerikajen i Aarhus Lystbådehavn. Nærmeste adresse er Fiskerikajen 22, 8000 Aarhus C.

Arrangementet er gratis.

Alle er velkomne – både medlemmer og ikke-medlemmer.

Med venlige hilsner

Aarhus Strandjagtforening