Havjagttur 9. oktober

Lørdag den 9. oktober var jægere fra Aarhus Strandjagtforening og Aarhus Strandjægernes Motorbådsklub ude at sejle med nyjægere og jægere som ikke tidligere har prøvet havjagt. Vejret startede fint om morgen med lidt vind men det blæste op sidste på formiddagen. Bådene var rundt omkring på Aarhus Bugten og andre var en tur i Begtrup Vig og Kalø Vig. Det blev skudt både edderfugl, sortand og gråænder. Næste tur er 13. november.

På vej mod Begtrup Vig

Nordea-Fonden støtter Aarhus Strandjagtforening og Jydsk Akademisk Jagtforening med 24.000 kr

Som det fleste af Jer ved blev det på generalforsamlingen i maj måned enstemigt vedtaget at vores forening påbegynder et samarbejde med Jydsk Akademisk Jagtforening om køb af en fælles havjagtbåd. Derfor har vi sendt et par fondsansøgninger afsted til bl.a. Jægerforbundet og Salling Fondene. Ingen af disse steder var der støtte at hente. Men i fredags fik vi besked fra Nordea Fonden om at de gerne vil støtte vores samarbejde med Jydsk Akademisk Jagtforening, hvor vi sammen køber en brugt havjagtbåd, som vores medlemmer kan benytte sig af. Støtten lyder på 24.000 kr. Det gør det noget nemmere at finde en passende båd.

Torsdag den 23. septemtember mødes bestyrelserne  fra begge forening og lægger en plan for det videre samarbejde. Der vil blive nedsat et bådudvalg med repræsentanter fra begge foreninger. Hvis det er et udvalg du ønsker at være medlem af så send en mail til formand@aarhusstrandjagtforening.dk. En af udvalgets første opgaver bliver at finde den rette båd.Der kommer mere på vores hjemmeside når mødet har været afholdt, så holde øje med den.

Husk at du på vores hjemmeside wwww.aarhusstrandjagtforening.dk kan tilmelde dig de nyhedsbreve der lægges op på vores hjemmeside.Husk at vi også har en Facebookgruppe – Aarhus Strandjagtforening.


Tre fællesjagter i den kommende sæson
Igen i år afholdes der gratis havjagtture.  Vores forening og Aarhus Strandjægernes Motorbådsklub afholder tre havjagture for nyjægere og jægere, som ikke tidligere har prøvet havjagt. Formålet er at skabe interesse om havjagt og introducere jægere til de fantastiske oplevelser der findes inden for havjagt.  Så kender I nogen som gerne vil prøve havjagt så kig nedenfor for yderligere information. Turene er også annoncereet i DJ’s medlemsblad. Der er stadig masser af ledige pladser.

Der er planlagt ture på følgende datoer:
Lørdag den 9. oktober
Lørdag den 13. november
Lørdag den 8. januar 2022

Åben båd i august

Igen i år var der åben båd sidste lørdag i august. Her havde medlemmerne mulighed for at mødes med hinanden over en kold øl og en varm pølse. Se mere i det kommende Jægerblad. Jægers lokalredaktør bad om en historie så mon ikke vores forening er repræsenteret i oktoberbladet.

Har du spørgsmål eller kommentarer så tøv ikke med at tage fat i mig.

Det var alt for denne gang. 🙂

Mvh Anders Jakobsen

Kom på havjagt!

Aarhus Strandjagtforening og Aarhus Strandjægernes Motorbådsklub afholder tre gratis havjagtture i den kommende sæson for nyjægere og jægere, som ikke tidligere har prøvet havjagt. Formålet er at skabe interesse om havjagt og introducere jægere til de fantastiske oplevelser der findes inden for havjagt. Vi sejler afsted fra Fiskerihavnen i mindre både.(havjagtbåde og mindre fiskefartøjer).
Der vil være plads til 1-2 jægere i hver båd.

Der er et begrænset antal pladser.

Der er planlagt ture på følgende datoer:
Lørdag den 9. oktober
Lørdag den 13. november
Lørdag den 8. januar 2022

Vi mødes kl 7.00 ved jagtbroen og her vil jægerne blive fordelt i de forskellige både. Husk selv at medbringe redningsvest, varmt tøj, stor madpakke og varmt at drikke samt gyldigt jagttegn.

Tilmelding påkrævet. Tilmelding skal ske til Anders Jakobsen på tlf. 51 80 86 92 eller e-mail: formand@aarhusstrandjagtforening.dk
Vær opmærksom på at skippere kan aflyse turen hvis vejret er for dårligt.

Åben båd lørdag den 28. august

Husk at det er på lørdag den 28. august kl. 13.00-16.00 at Aarhus Strandjagtforening og Aarhus Strandjægernes Motorbådsklub er værter for et ’Åbent båd’ arrangement. Her kan du på nært hold se forskellige havjagtbåde og det vil også være muligt at komme ombord på nogle af bådene. Er du nysgerrig på at vide om strand-og havjagt er noget for dig, så vil der være mulighed at snakke med erfarne jægere og dermed blive klogere på de fantastiske oplevelser der findes inden for for strand -og havjagt.

Foreningen afholder fælles havjagtture til efteråret/vinter. Er det noget du kunne tænke dig at deltage i, så mød op og hør om mulighederne for at få en plads i en af bådene.

Foreningen tænder grillen og byder på pølser/brød og drikkevarer.

Aktiviter for børn: Det vil være muligt at prøve krabbefiskeri, ‘Gæt en fugl’ konkurrence hvor der blandt deltagerne trækkes lod om en fiskestang til børn.

Arrangementet finder sted ved ‘jagtbroen’ som findes på Fiskerikajen i Aarhus Lystbådehavn. Nærmeste adresse er Fiskerikajen 22, 8000 Aarhus C.

Arrangementet er gratis.

Alle er velkomne – både medlemmer og ikke-medlemmer.

Med venlige hilsner

Aarhus Strandjagtforening og Aarhus Strandjægernes Motorbådsklub

Lodtrækning om jagter på de kommunale områder lørdag 7. august kl 11.00

Kære alle
Håber I nyder sommervarmen.
Vi er blevet tildelt 5 jagter til efterårets jagter på de kommunale områder. Jagterne fordeles via lodtrækning som vi plejer.
Dem der ønsker at deltage i lodtrækningen skal møde op på Jagtbroen lørdag 7. august kl. 11.00.
Foreningen byder på øl/vand.
Håber at se så mange som muligt
Pva. bestyrelsen i ASJ
/Anders Jakobsen, tlf 51 80 86 92

Jægerrådets årsmøde aflyst

Kære medlem af Aarhus Strandjagtforening

På vores jægerrådsmøde den 26. april 2021 har vi besluttet at aflyse vores årsmøde, som var planlagt til afholdelse den 3. maj. Jægerrådet er kommet til den erkendelse, at et online-møde ville volde et væsentligt antal af vores medlemmer så store tekniske problemer, at de ville være afskåret fra at deltage i mødet. Ved at aflyse årsmødet kommer jægerrådet ikke til at træffe nogle beslutninger, som bør kunne diskuteres af alle medlemmer i et åbent forum.

Konsekvensen er, at de indstillede delegerede til Repræsentantskabsmødet 2020 får forlænget deres mandat. På den måde bliver de også indstillet til at repræsentere os i Århus på Repræsentantskabsmødet den 18. september 2021. Hvis nogen af de indstillede er forhindret i at deltage, gives deres plads til de i januar 2020 valgte suppleanter.

Vi vil ligeledes fortsætte med mig som formand indtil der kan vælges en ny formand på det kommende årsmøde i januar 2022.

Vi beklager denne lidt uskønne zig-zag kurs, men vi håber på jeres overbærenhed.

Med venlig hilsen

På vegne af Jægerrådet
Arthur Wierema
Formand

Generalforsamling i Aarhus Strandjagtforening lørdag den 8. maj

Kære medlem af Aarhus Strandjagtforening
Du indkaldes hermed til den årlige generalforsamling i Aarhus Strandjagtforening. Generalforsamlingen finder sted:
Lørdag 8. maj kl 10.00 ved Jagtbroen

Generalforsamlingen holdes i år udenfor for at minimere risikoen for coronasmitte. Selv om myndighederne tillader at vi kan forsamles 25 indenfor efter 6. maj har vi valgt at holde den udenfor hvor vi kan holde god afstand til hinanden. Medbring evt. en campingstol hvis du vil være sikker på en siddeplads. Der serveres kaffe og rundstykker. 

Dagsorden
1. Velkomst ved formanden
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning
4. Kassererens beretning
5. Indkomne forslag
6. Valg
a. Formand
b. Bestyrelsesmedlem
c. Bestyrelsesmedlem
d. Bestyrelsessuppleant
e. Bestyrelsessuppleant
f. Revisor
g. Revisorsuppleant
7. Eventuelt
8. Lodtrækning til jagt

Indkomne forslag (punkt 5) skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. 

Frist for indsendelse af forslag er lørdag 24. april.  
Forslag sendes til Anders Jakobsen på email: formand@aarhusstrandjagtforening.dk

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte formand Anders Jakobsen på tlf 51 80 86 92 eller email: formand@aarhusstrandjagtforening.dk

God weekend 
På vegne af bestyrelsen
Anders Jakobsen

Jægerrådets Årsmøde afholdes online 3. maj kl 19.00

Kære medlem af Aarhus Strandjagtforening

Afholdelsen af årsmødet for Jægerrådet i Århus har givet Jægerrådet en del kvaler. Længe har vi håbet på, at kunne arrangere årsmødet i de vante omgivelser på Kragelund Centret. Det kan desværre ikke lade sig gøre.
På grund af corona er vi nødt til at afholde Jægerrådets årsmøde online/via computer. Vi er godt klar over, at dette kan give udfordringer for mange, og at de fleste nok helst så det afholdt på sædvanlig vis. Vi beklager meget, men hvis vedtægterne skal overholdes, er vi nødt til at gennemføre mødet online. Danmarks Jægerforbunds Repræsentantskabsmøde har sidste september godkendt denne mødeform.

Vi plejer at slutte af med en lodtrækning om jagter på de kommunale arealer. Det bortfalder her i år. Hver jagtforening får tilsendt et antal jagter, som jagtforeningen så videre fordeler blandt egne medlemmer. Så, deltager du ikke i årsmødet,  har du stadigvæk en chance for at komme med på et af de kommunale jagter.

Ligeledes bortfalder et indledende oplæg om et jagtrelateret emne.

For at et online-møde kan lykkes, skal du tilmelde dig årsmødet ved at sende en email til formand Anders Jakobsen på email: formand@aarhusstrandjagtforening.dk inden søndag den 25. april. Tilmelding er nødvendigt for at du kan få tilsendt en mail fra Jægerforbundet med et link. Den 3.maj kl. 19 trykker du på linket og du bliver lukket ind til mødet, og så er du med. Det er ikke vanskeligt.

Er du ikke fortrolig med denne form for møde, så bed et familiemedlem eller en ven om hjælp. Eventuelt kan du også gå sammen med dine jagtkammerater om at deltage samlet i mødet.

Jægerrådet beklager meget, at vi grundet corona er nødt til at afholde årsmødet i denne noget slanket form.  Vi håber, at vi kan gennemføre næste årsmøde lige som vi plejer.

Dagsorden for selve årsmødet:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning for 2019- 2020.
3.Formandsvalg. Der skal vælges ny formand for Jægerrådet, idet Arthur Wierema ikke ønsker at genopstille.
4 Valg og indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet
5.Indkomne forslag. (Forslag skal være formanden i hænde minimum tre uger inden mødet.)
6. Orientering fra HB medlem for Kreds 3 Torben Schulz Jensen og/eller Formanden for Kreds 3 Reidar Lænø.
7. Eventuelt.


Mvh.
På vegne af Jægerrådet
Arthur Wierema
Formand

Generalforsamling 17. februar udsat

Som du måske har set i Jægerforbundets Medlemsblad er det annonceret at vi afholder generalforsamling 17. februar 2021. Det må vi desværre udsætte og i stedet afholde når der ikke længere er forsamlingsforbud på grund af Corona.
Hvis du har emner du ønsker behandlet på generalforsamlingen er du velkommen til at sende dem til formand Anders Jakobsen på email: anjak74@hotmail.com.

Vi ved endnu ikke hvornår vi kan afholde generalforsamlingen, men så snart myndighederne ophæver forsamlingsforbudet vil vi udsende en ny indkaldelse med en ny dato.
Hvis I har spørgsmål er I naturligvis velkommen til at sende en mail eller slå på tråden.
Knæk og bræk
Pva. bestyrelsen i Aarhus Strandjagtforening