Jægerrådets årsmøde aflyst

Kære medlem af Aarhus Strandjagtforening

På vores jægerrådsmøde den 26. april 2021 har vi besluttet at aflyse vores årsmøde, som var planlagt til afholdelse den 3. maj. Jægerrådet er kommet til den erkendelse, at et online-møde ville volde et væsentligt antal af vores medlemmer så store tekniske problemer, at de ville være afskåret fra at deltage i mødet. Ved at aflyse årsmødet kommer jægerrådet ikke til at træffe nogle beslutninger, som bør kunne diskuteres af alle medlemmer i et åbent forum.

Konsekvensen er, at de indstillede delegerede til Repræsentantskabsmødet 2020 får forlænget deres mandat. På den måde bliver de også indstillet til at repræsentere os i Århus på Repræsentantskabsmødet den 18. september 2021. Hvis nogen af de indstillede er forhindret i at deltage, gives deres plads til de i januar 2020 valgte suppleanter.

Vi vil ligeledes fortsætte med mig som formand indtil der kan vælges en ny formand på det kommende årsmøde i januar 2022.

Vi beklager denne lidt uskønne zig-zag kurs, men vi håber på jeres overbærenhed.

Med venlig hilsen

På vegne af Jægerrådet
Arthur Wierema
Formand

Generalforsamling i Aarhus Strandjagtforening lørdag den 8. maj

Kære medlem af Aarhus Strandjagtforening
Du indkaldes hermed til den årlige generalforsamling i Aarhus Strandjagtforening. Generalforsamlingen finder sted:
Lørdag 8. maj kl 10.00 ved Jagtbroen

Generalforsamlingen holdes i år udenfor for at minimere risikoen for coronasmitte. Selv om myndighederne tillader at vi kan forsamles 25 indenfor efter 6. maj har vi valgt at holde den udenfor hvor vi kan holde god afstand til hinanden. Medbring evt. en campingstol hvis du vil være sikker på en siddeplads. Der serveres kaffe og rundstykker. 

Dagsorden
1. Velkomst ved formanden
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning
4. Kassererens beretning
5. Indkomne forslag
6. Valg
a. Formand
b. Bestyrelsesmedlem
c. Bestyrelsesmedlem
d. Bestyrelsessuppleant
e. Bestyrelsessuppleant
f. Revisor
g. Revisorsuppleant
7. Eventuelt
8. Lodtrækning til jagt

Indkomne forslag (punkt 5) skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. 

Frist for indsendelse af forslag er lørdag 24. april.  
Forslag sendes til Anders Jakobsen på email: formand@aarhusstrandjagtforening.dk

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte formand Anders Jakobsen på tlf 51 80 86 92 eller email: formand@aarhusstrandjagtforening.dk

God weekend 
På vegne af bestyrelsen
Anders Jakobsen

Jægerrådets Årsmøde afholdes online 3. maj kl 19.00

Kære medlem af Aarhus Strandjagtforening

Afholdelsen af årsmødet for Jægerrådet i Århus har givet Jægerrådet en del kvaler. Længe har vi håbet på, at kunne arrangere årsmødet i de vante omgivelser på Kragelund Centret. Det kan desværre ikke lade sig gøre.
På grund af corona er vi nødt til at afholde Jægerrådets årsmøde online/via computer. Vi er godt klar over, at dette kan give udfordringer for mange, og at de fleste nok helst så det afholdt på sædvanlig vis. Vi beklager meget, men hvis vedtægterne skal overholdes, er vi nødt til at gennemføre mødet online. Danmarks Jægerforbunds Repræsentantskabsmøde har sidste september godkendt denne mødeform.

Vi plejer at slutte af med en lodtrækning om jagter på de kommunale arealer. Det bortfalder her i år. Hver jagtforening får tilsendt et antal jagter, som jagtforeningen så videre fordeler blandt egne medlemmer. Så, deltager du ikke i årsmødet,  har du stadigvæk en chance for at komme med på et af de kommunale jagter.

Ligeledes bortfalder et indledende oplæg om et jagtrelateret emne.

For at et online-møde kan lykkes, skal du tilmelde dig årsmødet ved at sende en email til formand Anders Jakobsen på email: formand@aarhusstrandjagtforening.dk inden søndag den 25. april. Tilmelding er nødvendigt for at du kan få tilsendt en mail fra Jægerforbundet med et link. Den 3.maj kl. 19 trykker du på linket og du bliver lukket ind til mødet, og så er du med. Det er ikke vanskeligt.

Er du ikke fortrolig med denne form for møde, så bed et familiemedlem eller en ven om hjælp. Eventuelt kan du også gå sammen med dine jagtkammerater om at deltage samlet i mødet.

Jægerrådet beklager meget, at vi grundet corona er nødt til at afholde årsmødet i denne noget slanket form.  Vi håber, at vi kan gennemføre næste årsmøde lige som vi plejer.

Dagsorden for selve årsmødet:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning for 2019- 2020.
3.Formandsvalg. Der skal vælges ny formand for Jægerrådet, idet Arthur Wierema ikke ønsker at genopstille.
4 Valg og indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet
5.Indkomne forslag. (Forslag skal være formanden i hænde minimum tre uger inden mødet.)
6. Orientering fra HB medlem for Kreds 3 Torben Schulz Jensen og/eller Formanden for Kreds 3 Reidar Lænø.
7. Eventuelt.


Mvh.
På vegne af Jægerrådet
Arthur Wierema
Formand

Generalforsamling 17. februar udsat

Som du måske har set i Jægerforbundets Medlemsblad er det annonceret at vi afholder generalforsamling 17. februar 2021. Det må vi desværre udsætte og i stedet afholde når der ikke længere er forsamlingsforbud på grund af Corona.
Hvis du har emner du ønsker behandlet på generalforsamlingen er du velkommen til at sende dem til formand Anders Jakobsen på email: anjak74@hotmail.com.

Vi ved endnu ikke hvornår vi kan afholde generalforsamlingen, men så snart myndighederne ophæver forsamlingsforbudet vil vi udsende en ny indkaldelse med en ny dato.
Hvis I har spørgsmål er I naturligvis velkommen til at sende en mail eller slå på tråden.
Knæk og bræk
Pva. bestyrelsen i Aarhus Strandjagtforening

Jægerrådets årsmøde aflyst

Kære alle

På grund af restriktionerne i forbindelse med covid-19 epidemien er jægerrådets årsmøde – planlagt til den 20. januar 2021 – aflyst.

Så snart muligheden for at afholde årsmødet genopstår, vil vi annoncere tid og sted på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside under ‘aktiviteter i Kreds 3’og på de århusianske jagtforeningers hjemmesider.

Fordelingen af pladserne på de kommunale jagter for 2021 vil finde sted via de forskellige lokalforeninger.

Vi beklager meget.

Mvh.
På vegne af Jægerrådet
Arthur Wierema
Formand

Havjagttur 14. november

Lørdag den 14. november havde Aarhus Strandjagtforening og Aarhus Strandjægernes Motorbådsklub arrangeret en gratis havjagtur for interesserede jægere som ønsker at prøve kræfter med den spændende og flotte oplevelser der findes inden for havjagt.

Ni jægere og fem skippere mødtes kl 7 ved de involverede både og der blev sejlet ud af Aarhus Fiskerihavn fra både jagtbåde og fiskebåde til en flot solopgang over Aarhus bugten.  Nogle sejlede op i Kalø Vig andre sejlede mod Norsminde og andre mod Samsø. Vinden var 4-6 meter i sekundet så for de mindre både var der lidt bølgeskvulp.

Alle deltagere har meldt tilbage at det var en fin og flot tur og alt i alt blev der nedlagt 15 fugle.

Bådene var hjemme i havn igen mellem kl 13 og 15.

Der blev både skudt edderfugle og sortænder

Næste tur er lørdag den 12. december hvor der stadig er enkelte ledige pladser tilbage.

Mvh Anders Jakobse, Aarhus Strandjagtforening

Gratis havjagttur med Aarhus Strandjagtforening

Aarhus Strandjagtforening afholder fire gratis havjagtture i den kommende sæson. Flere af foreningens skippere vil gerne invitere interesserede med på en havjagttur. Formålet er at skabe interresse om havjagt for nyjægere og andre jægere som ønsker at prøve kræfter med de fantastiske oplevelser der findes inden for havjagt.


Vi sejler afsted fra Fiskerihavnen i samlet flok. Der vil være plads til 2-4 personer i hver båd afhænging af bådens størrelse. Der er et begrænset antal pladser.
Der er planlagt ture på følgende datoer:


Lørdag 10. oktober
Lørdag 14. november
Lørdag 12. december
Lørdag 9. januar


Vi mødes kl 7.00 ved jagtbroen og her vil jægerne blive fordelt i de forskellige både. Husk selv at medbringe redningsvest, varmt tøj, stor madpakke og varmt at drikke samt gyldigt jagttegn.
Tilmelding påkrævet. Tilmelding skal ske til Anders Jakobsen på tlf 51 80 86 92 eller e-mail: anjak74@hotmail.com
Har du spørgsmål er du naturligvis velkommen til at os.
Se mere på Facebookgruppe ‘Aarhus Strandjagtforening’

‘Åben båd’ i Aarhus Strandjagtforening


Lørdag den 29. august kl. 13.00-16.00 er Aarhus Standjagtforening vært for et ’Åbent båd’ arrangement. Vi tænder grillen og byder på pølser/brød og drikkevarer.
Arrangementet finder sted ved Jagtbroen.


Vi inviterer også ikke-medlemmer/nyjægere i håbet om at få nogle nye medlemmer i foreningen. Så send gerne mailen videre til nogen du kender, som kunne være interessereret i at vide mere om strand- og havjagt. 


Vi tilbyder alle interesserede at de på nært hold kan se forskellige havjagtbåde og det vil også være muligt at komme ombord på nogle af bådene. Det vil være muligt at få en snak med erfarne jægere og dermed blive klogere på de fantastiske oplevelser der findes inden for for strand -og havjagt. 

Arrangementet er også beskrevet Jægers Medlemsblad for august måned og vil også blive annonceret på Facebook.

Derudover afholder foreningen fælles havjagtture til efteråret/vinter. Er det noget du kunne tænke dig at deltage i, så mød op og hør om mulighederne for at få en plads i en af bådene. Turene er gratis at deltage i.

Arrangementet finder sted ved ‘jagtbroen’ som findes på Fiskerikajen i Aarhus Lystbådehavn. Nærmeste adresse er Fiskerikajen 22, 8000 Aarhus C. Ring til formand Anders Jakobsen på tlf 29 23 71 40 eller kasserer Kasper Michelsen på 28 71 13 73, hvis du har svært ved at finde vej.

Arrangementet er gratis.

Alle er velkomne – både medlemmer og ikke-medlemmer.

Vi ses og håber på godt vejr.

Med venlige hilsner

Aarhus Strandjagtforening

Rågeregulering i Århus kommune 2020

Råger – regulering 2020

Tilmelding til regulering af Råger i Aarhus Kommune er nu slut. Hvis du er tilmeldt

vil du modtage en mail fra Kommunen med din tilladelse, område, mødested mm..

Denne mail vil normalt komme sidst i april, men grundet Corona-krisen vil den i år

være lidt forsinket, så du må væbne dig med tålmodighed frem til omkring 10. maj.

Mvh/Poul Erik Borg, Aarhus Jægerråd