Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling i Aarhus Strandjagtforening

26. februar 2020 kl. 19:00
Klublokalet – Fiskerivej 8 – 8000 Aarhus C

Dagsorden
1. Velkomst af bestyrelsen (Ole Mark)
2. Valg af dirigent
3. Bestyrelsens beretning (Ole Mark)
4. Kassererens beretning
5. Indkomne forslag
6. Valg
a. Kasserer (Kasper Michelsen )
b. Bestyrelsesmedlem ( Lars Thrane – genopstiller ikke)
c. Bestyrelsessuppleant
d. Bestyrelsessuppleant
e. Revisor (Christian Johansen)
f. Revisor
g. Revisorsuppleant
h. Revisorsuppleant
7. Eventuelt
8. Lodtrækning til jagt

Indkomne forslag (punkt 5) skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.
Forslag sendes til Ole Mark på email: ole-mark@mail.dk

Der vil igen i år være spisning i Havnens Varmestue kl. 18:00
Tilmelding til spisning nødvendig til kasserer Kasper Michelsen på tlf 28 71 13 73 eller på tilmeldingsseddel ophængt i klublokalet.

Sidste frist for tilmelding til spisning er 10. februar 2020

Mvh Bestyrelsen i Aarhus Strandjagtforening

Mårhund aften – Skibby Skydebane

MÅRHUND aften ONSDAG d. 18. december fra kl. 19.00 på SKIBBY SKYDEBANE

Mårhund oplæg v/Stig Jørgensen.

Stig Jørgensen kommer og deler ud af sine erfaringer med opbygning og vedligehold af ”baitpladser” samt hvilket grej, der er nødvendigt.

Stig er inkarneret mårhunde-jæger og har nedlagt dusinvis af mårhunde og har eksperimenteret med bait og kamera. Han mener nu at have ”opskriften” på at lokke den på baitpladsen. Desuden er Stig medlem af flere mårhunde-grupper på FB og koordinator i tæt samarbejde med DJ.

Han vil fortælle lidt om, hvordan du udvælger og opretter en såkaldt ”baitplads”, det er nemlig en af nøglerne til succes i kampen mod mårhunden.

Desuden giver Stig sit bud på hvordan man for få penge kan indkøbe grejet, uden det skal ruinere julen. Hvordan med kamera, bait, lys osv. osv.

Kom og del din egen viden om det lille bæst, og måske bliver du lidt klogere i løbet af oplægget.

Kom og deltag onsdag d. 18. december fra kl. 19 i Jægerne Århus nye lokaler på Skibby Skydebane.

Højbyhus 1A – 8462 Harlev

GRATIS ENTRE

Venligst Jægerne Århus

Med venlig hilsen

Roald Brandt Wad U

Mobil: 23 24 25 62

Foredrag: Fra Christiansø til Arktis

Onsdag den 6. november kl 19.00 kan du høre et spændende foredrag af dyrlæge og jæger Svend Erik Garbus, som fortæller om sine fem år lange forskning i rugende edderfugle på Christiansø. Svend Erik forsker i edderfuglenes helbred og på baggrund af dette kan han fortælle om andre dyrs og endda dit eget helbred. Der vil også blive vist film og billeder fra 2 forskningsekspeditioner i Arktis, hvor Svend Erik har indsamlet alkefugle, mallemuker og rider mellem isflager, hvaler og isbjerge i havet mellem Grønland og Canada.
Der serveres kaffe og franskbrødsmadder.

Foredraget afholdes på Fiskerivej 8, 1 th, 8000 Aarhus C kl 19.00-21.30

Alle er velkomne – både medlemmer og ikke-medlemmer

Har du spørgsmål til arrangementet er du velkommen til at kontakte Anders Jakobsen på tlf 29 23 71 40 eller e-mail: anjak74@hotmail.com

Nyjægerjagter ved Moesgaard 30. oktober og 4. december

Kære medlemmer

Igen i år er der mulighed for nyjægere at komme på jagt på de kommunale områder ved Moesgaard.

Jagterne finder sted 30. oktober og 4. december.

Såfremt du ønsker at deltage kan du kontakte Michael Schou Jensen på e-mail:
michaelschoujensen@gmail.com

Michael vil se om han kan finde en plads til alle. 
En nyjæger karakteriseres som værende en der har fået jagttegn inden for de sidste 2-3 sæsoner. 
Hvis du ønsker at deltage så send en mail til Michael med navn, adresse, tlf, mail og forening. 

Mvh Anders Jakobsen, Aarhus Strandjagtforening

Information fra Jægerrådet Aarhus vedr. jagt på de kommunale områder i Harlev

Vedr. mark- og andejagterne i Harlev.

Kære jægere i Århus

I flere år har Jægerrådet kunnet glæde en rimelig stor gruppe af Århusianske jægere med muligheden for at komme på en andejagt, en markvildtjagt eller en bukkejagt på et revir i nærheden af vores by.

Ved sidste årsmøde for Jægerrådet Århus vandt en del af de tilstedeværende en jagt på én af Århus Kommunes arealer. Ét af disse revirer har de sidste år ændret karakter på grund af byudviklingen eller arealomlægninger ved landbruget. Derved er jagten på netop det sted blevet uinteressant. Vi har forsøgt at bevæge kommunens folk til at anvise en erstatning for det tabte, men det har Århus Kommune desværre ikke set sig i stand til.

Derfor er vi nu nødt til at skuffe dem, som trak en jagt i Harlev. Den invitation til en markjagt eller andejagt i Harlev – som nogle har vundet sidste januar – kan vi ikke efterkomme.

Det er selvfølgelig med stor beklagelse, at vi skriver dette. Det ligger dog udenfor vores magt at ændre Kommunens beslutninger inden sæsonens start. Vi vil dog i Jægerrådet fortsat arbejde for flere jagtmuligheder for Århusianske jægere på kommunens arealer og håber på, at der fra næste sæson igen er flere jagtmuligheder at dele ud af til medlemmerne af vores jagtforeninger. De andre jagter på kommunens arealer bliver gennemført, som planlagt.

Med venlig hilsen

J.C. Johansen, Udvalg for de Kommunale Jagter

Arthur Wierema, Formand Jægerrådet Århus

Havjagttur på Aarhusbugten

Igen i år arrangerer Aarhus Strandjagtforening tre havjagtture på Aarhusbugten.

Vi sejler med Hucklas motorsejler fra Aarhus Havn en tur ud på Aarhusbugten.

Der er planlagt ture på tre følgende datoer:

6. oktober 2019 (Tilmeldingsfrist 30. september)

2. november 2019 (Tilmeldingsfrist 25.oktober)

11. januar 2020 (Tilmeldingsfrist 6. januar )

Vi mødes ved parkeringspladsen ved Havnens Varmestue kl 7.45. 

Vi sejler kl .8.00 og er hjem igen ved. ca. 16.00 tiden.
Turen er incl. rundstykker til morgenkaffen samt et måltid varmt mad til frokost. 

Pris for turen er 300 kr pr. person. Turen er for medlemmer af Aarhus Strandjagtforening
Tilmelding sker hos formand Anders Jakobsen på tlf 29 23 71 40 eller email: anjak74@hotmail.com 
Husk at medbringe gyldigt jagttegn 
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Anders.

Fisketur på Aarhusbugten lørdag den 24. august

Kære medlem af Aarhus Strandjagtforening
Bestyrelsen har arrangeret en fisketur på Aarhusbugten lørdag den 24. august. Vi sejler med Huckles motorsejler fra Fiskerihavnen i Aarhus. 

Håbet er at fange nogle makreller ??

Vi mødes kl 7.45 ved Fiskerivej 8, 8000 Aarhus C. 
Vi sejler afsted kl 8.00 og forventer hjemkomst er kl 16.00. 
Foreningen sørger for rundstykker til morgenkaffen. Medbring selv kaffe/drikkevarer og en madpakke til frokost. 
Husk fiskestang og solcreme. Har du spørgsmål til turen er du velkomment til at kontakte formand Anders Jakobsen på tlf. 29 23 71 40 eller email: anjak74@hotmail.com 
Der er begrænset antal pladser (10 pladser) så det er efter ‘først til mølle’ princippet. Ved mere end 10 tilmeldinger oprettes en ‘venteliste’ hvis tilmeldte melder afbud.

Turen koster 300 kr pr. mand som afregnes kontant eller med Mobilepay.
Tilmelding skal ske inden lørdag den 10. august
Skipper har ret til at aflyse turen hvis vejret er for dårligt. 

God sommer ☀️??
Med venlig hilsen 
Anders Jakobsen, Aarhus Strandjagtforening