Nyjægerjagter ved Moesgaard 30. oktober og 4. december

Kære medlemmer

Igen i år er der mulighed for nyjægere at komme på jagt på de kommunale områder ved Moesgaard.

Jagterne finder sted 30. oktober og 4. december.

Såfremt du ønsker at deltage kan du kontakte Michael Schou Jensen på e-mail:
michaelschoujensen@gmail.com

Michael vil se om han kan finde en plads til alle. 
En nyjæger karakteriseres som værende en der har fået jagttegn inden for de sidste 2-3 sæsoner. 
Hvis du ønsker at deltage så send en mail til Michael med navn, adresse, tlf, mail og forening. 

Mvh Anders Jakobsen, Aarhus Strandjagtforening

Information fra Jægerrådet Aarhus vedr. jagt på de kommunale områder i Harlev

Vedr. mark- og andejagterne i Harlev.

Kære jægere i Århus

I flere år har Jægerrådet kunnet glæde en rimelig stor gruppe af Århusianske jægere med muligheden for at komme på en andejagt, en markvildtjagt eller en bukkejagt på et revir i nærheden af vores by.

Ved sidste årsmøde for Jægerrådet Århus vandt en del af de tilstedeværende en jagt på én af Århus Kommunes arealer. Ét af disse revirer har de sidste år ændret karakter på grund af byudviklingen eller arealomlægninger ved landbruget. Derved er jagten på netop det sted blevet uinteressant. Vi har forsøgt at bevæge kommunens folk til at anvise en erstatning for det tabte, men det har Århus Kommune desværre ikke set sig i stand til.

Derfor er vi nu nødt til at skuffe dem, som trak en jagt i Harlev. Den invitation til en markjagt eller andejagt i Harlev – som nogle har vundet sidste januar – kan vi ikke efterkomme.

Det er selvfølgelig med stor beklagelse, at vi skriver dette. Det ligger dog udenfor vores magt at ændre Kommunens beslutninger inden sæsonens start. Vi vil dog i Jægerrådet fortsat arbejde for flere jagtmuligheder for Århusianske jægere på kommunens arealer og håber på, at der fra næste sæson igen er flere jagtmuligheder at dele ud af til medlemmerne af vores jagtforeninger. De andre jagter på kommunens arealer bliver gennemført, som planlagt.

Med venlig hilsen

J.C. Johansen, Udvalg for de Kommunale Jagter

Arthur Wierema, Formand Jægerrådet Århus