Havjagtture for nyjægere

Aarhus Strandjagtforening og Aarhus Strandjægernes Motorbådsklub afholder i samarbejde gratis havjagtture for nyjægere.  Formålet er at skabe interesse om havjagt og introducere nyjægere til de fantastiske oplevelser der findes inden for havjagt. Vi sejler afsted fra Fiskerihavnen i mindre både.(havjagtbåde og mindre fiskefartøjer).

Der vil være plads til 1-2 jægere i hver båd.

Der er et begrænset antal pladser.

Der er planlagt tur på følgende datoer:

Lørdag 8. oktober

Lørdag 12. november

Lørdag 14. januar

Vi mødes kl 7.00, eller det tidspunkt man får besked på, ved jagtbroen og her vil jægerne blive fordelt i de forskellige både. Husk selv at medbringe redningsvest, varmt tøj, madpakke og varmt at drikke samt gyldigt jagttegn.

Tilmelding påkrævet. Tilmelding skal ske til Kasper Michelsen på tlf.  28 71 13 73 eller e-mail: kasserer@aarhusstrandjagtforening.dk Vær opmærksom på at skippere kan aflyse turen hvis vejret er for dårligt.