Nyhedsmail september 2023

Jagtsæsonen er godt igang og der er ikke mange dage til at motorbådsjagten kan begynde. Det bliver spændende at se hvad den nye sæson bringer af gode oplevelser.

Fælles havjagture aflyst

På grund af for få tilmeldinger fra skippere har vi i bestyrelsen i Aarhus Strandjagtforening besluttet at droppe året fælles havjagture.

Vi vil istedet opfordre til, at hvis man sejler ud og har plads i båden, at man så inviterer en nyjæger med ud. Hvis man ønsker at få navn og tlf på nyjægere kan man sende en mail til Asbjørn Mogensen på asbjornmogensen1@hotmail.com eller ringe til Asbjørn på tlf: 23 69 93 68

Vi vil også opfordre jer til at blive medlem af vores Facebook gruppe, Aarhus Strandjagtforening. Dette er en privat gruppe, hvor man har mulighed for at skrive, at man har en plads i båden hvis nogen vil med og nyjægere kan også lave opslag, hvor de efterlyser mulighed for at komme med på tur. Så lad os udnytte at vi har denne gruppe til at kommunikere med hinanden.

Vi vil stadig opfordre til at arrangere fælles havjagtture, så hvis man planlægger at tage ud, kan man jo annoncere det i Facebook gruppen og måske er der andre både der også sejler ud.

Linket til Facebook gruppen er her: https://www.facebook.com/groups/1072054329597045/

Foreningsaften torsdag 2. november kl 19.00 i Klublokalet – sæt kryds i kalenderen

Foreningen inviterer til klubaften, hvor Søren fra bestyrelsen, vil holde et oplæg om, hvad der er godt sømandsskab. Søren vil fortælle lidt om hvad der er godt at vide ift til sejllads på Aarhus bugten, forstå de forskellige bøjer man møder på vandet, vigeregler, sikkerhed på vandet og andre gode praktiske råde. Med Sørens indgående kendskab til Aarhus bugten vil der også blive vist hvor man kan sejle op på stranden med foreningsbåden. Der bliver også tid til snak hen over border så mød op til en hyggelig aften med dine jagtkammerater. Foreningen byder på æbleskiver og kaffe samt øl/vand.

Liste over personer man kan kontakte ved haveri/motorstop

Vi er ved at udarbejde en liste over skippere, man kan kontakte, hvis man har brug for hjælp på vandet til assistance eller til evt. at blive trukket ind. Hvis du ønsker at fremgå på denne liste og kan tilbyde til hjælp, hvis en anden båd har brug for hjælp, så mig en mail til formand@aarhusstrandjagtforening.dk.  Listen vil indeholde navn og tlf på dem man kan kontakte. Listen udarbejdes i samarbejde med Aarhus Strandjægernes Motorbådsklub. Ved at fremgå på listen tilkendegiver man som skipper at man kan kontaktes, men skipper er ikke forpligtet til at sejle ud, hvis det nu ikke muligt. Så må dem de har brug for hjælp prøve en anden på listen. Listen vil blive gjort tilgængelig på vores hjemmesiden. Dem som tidligere har skrevet til mig behøver ikke at skrive igen.

Aarhus Strandjagtforening opsiger aftale med Danske Bank og indgår aftale med Jægerforbundet

Vi har i bestyrelsen besluttet at opsige vores aftale med Danske Bank. Danske Bank har informeret os om at vi går fra at være foreningskunde til at være en erhverskunde og det betyder for os, at vi oplever større udgifter til gebyrer. Jægerforbundet tilbyder en gratis aftale, hvor man kan have en konto hos dem. Det vil forsat være de tegningsberettigede i bestyrelsen der har adgang til denne konto. Vi får også tilknyttet et MobilePay nummer, så vores medlemmer kan lave indbetalinger til foreningskontoen i stedet for bankoverførsler. Aftalen er endnu ikke faldet på plads, men er ved at blive etableret. Vi melder mere ud når aftalen er på plads og hvad det betyder for foreningen og for vores medlemmer. Mange foreninger under Jægerforbundet har allerede benyttet sig af denne aftale.

Sæsonafslutning lørdag 27. januar kl 13.00 i klublokalet

Sæt kryds i kalederen 27. januar 2024. Her inviterer foreningen til sæsonafslutning. Vi spiser en god frokost sammen og ser tilbage på sæsonen. Mere information om tilmelding og pris kommer senere.

Foreningsbåd

Der er stadig plads til at flere kan benytte vores foreningsbåd. Det koster kun 600 kr om året at have adgang til båden. Er det noget du kunne tænke dig så skriv til kasserer@aarhusstrandjagtforening.dk

Har du spørgsmål eller andet så tøv ikke med at slå på tråden

Knæk og bræk

På vegne af bestyrelsen i Aarhus Strandjagtforening

Anders Jakobsen, tlf 51 80 86 92