Nogle vigtige datoer i det nye år

Kære medlem af Aarhus Strandjagtforening

Vi håber at du indtil videre har haft en god jagtsæson med masser af gode oplevelser.

I det nye år har vi nogle vigtige datoer vi gerne vil dele med dig:

Årsmøde i Aarhus Jægerråd  onsdag den 17. januar kl 19.00

Sted: Kultur- & kontaktsted Kragelund, Dybrovej 21, 8270 Højbjerg

Indkaldelse til årsmøde i Århus Jægerråd. Alle medlemmer af Danmarks Jægerforbund bosiddende i Århus kommune er jfr. vedtægterne velkomne. Vi regner med at starte mødet med et jagtfagligt oplæg – tema tilgår senere – med mulighed for at stille spørgsmål.

Selve Årsmødet starter kl. 1945.

Se mere her: Jægerråds Årsmøde i Århus Jægerråd (jaegerforbundet.dk)

Sæsonafslutning med spisning og hygge i klublokalet lørdag den 27. januar kl 12.00

Vi slutter sæsonen af med en hyggelig frokost i klublokalet. Vi bestiller varm mad udefra. Spisning kl 13. Drikkevarer kan tilkøbes. Tilmelding påkrævet. Pris 120 pr person Tilmelding ved Anders på tlf 51 80 86 92 eller anjak74@hotmail.com

Indkaldelse til generalforsamling torsdag den 8. februar kl 19.00 (spisning kl 18.00)

Sted: Klublokalet – Fiskerivej 8 – 8000 Aarhus C

Dagsorden:

1. Velkomst ved formanden
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning
4. Kassererens beretning
5. Indkomne forslag
6. Fastlæggelse af kontingent
7. Valg
a. Kasserer (Kasper Michelsen ønsker ikke genvalg)
b. Bestyrelsesmedlem ( Søren Petersen)
c. Bestyrelsessuppleant
d. Bestyrelsessuppleant
e. Revisor
g. Revisor
h. Revisorsuppleant
i. Revisorsuppleant
8. Eventuelt
9. Lodtrækning til jagt

Indkomne forslag (punkt 5) skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.
Forslag sendes til Anders Jakobsen på email: formand@aarhusstrandjagtforening.dk

Der vil igen i år være spisning i klublokalet kl. 18:00
Tilmelding til spisning nødvendig til kasserer Kasper Michelsen på tlf 28 71 13 73 eller formand Anders Jakobsen på tlf 51 80 86 92 eller på tilmeldingsseddel ophængt i klublokalet.

Sidste frist for tilmelding til spisning er 1. februar 2024
Til sidst vil bestyrelsen vil gerne ønske dig, din familie og venner en rigtig god jul.