Aktiviteter i Aarhus Strandjagtforening

Vi håber I alle har haft en god pinse og måske nogen af jer har været på bukkejagt.

Selv om kalenderen siger forår,  fiskeri efter hornfisk og bukkejagt, så er det nærmest sommerlige temperaturer vi oplever for tiden. Det har også været et koldt og vådt forår til at starte på, så det er nu dejligt nok.

I sidste uge mødtes bestyrelsen for blandt andet at planlægge det næste halve års aktiviteter.

I foreningen kan vi de kommende måneder byde på følgende aktiviteter, så få fundet kalenderen frem

Arbejdsdage på båden fredag 7. –  lørdag 8. juni

Den 7.-8. juni er der arbejdsdag på båden. 

Fredag den 7. juni mødes vi kl 18.00 ved jagtbroen og tager båden op med den lille kran. Vi får den rengjort med højtryksrens.

Lørdag mødes vi kl 10.00: Her skal den have bundmaling. Desuden skal vi have ordnet lyset foran, efterset lister og klodser på siden båden samt smurt styrekablet så motoren kan dreje.

Tilmelding: Tilmelding til Anders Jakobsen på email: formand@aarhusstrandjagtforening.dk senest en uge før,  hvis du gerne vil hjælpe begge dage eller bare en af dagene. Det er rart at vide hvor mange vi bliver af hensyn til indkøb af drikkevarer m.m.

Øve sikkerhed ved mand over bord efterfulgt at grill på jagtbroen – mandag 1.juli

Vi har tidligere drøftet i bestyrelsen af det kunne være sundt at øve ‘mand over bord’ fra vores foreningsbåd.  Planen er at vi sejler lige ud for havnen og ind mod stranden som ligger inde i hjørnet ved havnen og øver mand over bord. Det bliver på forsvarlig afstand så man kan svømme ind på lavt vand. Vandet er varmt til den tid. Vi passer på hinanden og gør os nogle erfaringer med hvad der dur og ikke dur. 

Tag selv kød og drikkevarer med. Foreningen søger for brød/salat og en grill.

Tilmelding: Tilmelding til Asbjørn Mogensen på email: asbjornmogensen1@hotmail.com seneste en uge før,  så vi ved hvor mange vi bliver

Fisketur efter makreller –  torsdag den 8. august

Vi mødes kl 17.00 på havnen og sejler ud og ser om vi kan fange nogle makreller. Vi mødes igen kl 19.00 og griller nogle makreller på jagtbroen.

Foreninge sørger for drikkevarer, rugbrød og grill.

Tilmelding: Tilmelding til Asbjørn Mogensen på email: asbjornmogensen1@hotmail.com seneste en uge før så vi ved hvor mange vi bliver

Åben båd – lørdag den 14. september kl. 12.00-15.00

Igen i år afholder vi Åben Båd i samarbejde med ASMK. Vi tænder grillen og interesserede kan høre om foreningsbåden og fælles havjagture. Nærmere info følger.

Sæsonopstart  – lørdag den 5. oktober

Hvis vejret er godt, tager vi ud om formiddagen. Kl. 13 sørger foreningen for rugbrød med sild i klublokalet og en enkelt genstand. Drikkevarer kan tilkøbes til rimlige priser.

Tilmelding: Tilmelding til Anders Jakobsen på email: formand@aarhusstrandjagtforening.dk senest en uge før, af hensyn til planlægning og indkøb

På vegne af bestyrelsen

Anders Jakobsen