Generalforsamling i Aarhus Strandjagtforening lørdag den 8. maj

Kære medlem af Aarhus Strandjagtforening
Du indkaldes hermed til den årlige generalforsamling i Aarhus Strandjagtforening. Generalforsamlingen finder sted:
Lørdag 8. maj kl 10.00 ved Jagtbroen

Generalforsamlingen holdes i år udenfor for at minimere risikoen for coronasmitte. Selv om myndighederne tillader at vi kan forsamles 25 indenfor efter 6. maj har vi valgt at holde den udenfor hvor vi kan holde god afstand til hinanden. Medbring evt. en campingstol hvis du vil være sikker på en siddeplads. Der serveres kaffe og rundstykker. 

Dagsorden
1. Velkomst ved formanden
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning
4. Kassererens beretning
5. Indkomne forslag
6. Valg
a. Formand
b. Bestyrelsesmedlem
c. Bestyrelsesmedlem
d. Bestyrelsessuppleant
e. Bestyrelsessuppleant
f. Revisor
g. Revisorsuppleant
7. Eventuelt
8. Lodtrækning til jagt

Indkomne forslag (punkt 5) skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. 

Frist for indsendelse af forslag er lørdag 24. april.  
Forslag sendes til Anders Jakobsen på email: formand@aarhusstrandjagtforening.dk

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte formand Anders Jakobsen på tlf 51 80 86 92 eller email: formand@aarhusstrandjagtforening.dk

God weekend 
På vegne af bestyrelsen
Anders Jakobsen