Årlige arrangementer ASMK

Oversigt over faste årlige klubaktiviteter i ASMK

Standerhejsning
Første lørdag i Maj kl. 9.00 på jagtbroen.
Derefter hyggeligt samvær i klublokalet

Standerstrygning
Sidste lørdag i september kl. 9.00 på jagtbroen.
Derefter hyggeligt samvær i klublokalet

Tilbage til forside