Extra Ordinær Generalforsamling

Århus Strandjagtforening

Klublokalet

Onsdag den 01-03-2017 kl. 19:00

 

Dagsorden

 

  1. Valg af Formand

 

 

 

Der blev desværre ikke valgt en ny formand på Ordinær Generalforsamling.

Derfor bliver der indkaldt til en Extra Ordinær Generalforsamling med eneste punkt på Dagsordenen er valg af ny formand.

 

Hvis der ikke bliver valgt en formand vil konsekvensen blive at Århus Strandjagtforening bliver opløst.

 

Derfor, skulle der være et medlem som kunne tænke sig at prøve foreningslivet som formand for Århus Strandjagtforening vil jeg meget gerne kontaktes.

 

Pbv. Kasserer John Michelsen

 

Tlfnr.: 22 21 17 72

Mail. Johnm97@gmail.com

Generalforsamling
Århus Strandjagtforening
Klublokalet
Onsdag den 08-02-2017 kl. 19:00

Dagsorden

1. Velkomst ved formand
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning
4. Kasseres beretning
5. Indkommende forslag
6. Havneudvalget
7. Valg
8. a. Formand ( Jens Skaarup )
b. Bestyrelses medlem ( Bent Colmon )genvalg
c. Revisor ( Adam Nathansen )
d. Bestyrelses suppleant
9. Lodtrækning til Jagt
10.Eventuelt

Indkommende forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før Generalforsamlingen.
Formand Jens Skaarup / Doktorbakken 7 / 8330 Trige

Der vil igen i år være spisning i Havnens Varmestue kl. 18:00
Tilmelding nødvendig på liste ophængt i klublokale eller på oplyste tlfnr.
Jens – 31 11 31 92
John Hove – 30 82 34 67
John Michelsen – 22 21 17 72
Sidste frist for tilmelding er den 30-01-2017

Pbv. Kasserer John Michelsen

Ny hjemmeside

Ny hjemmeside under opbygning.

På Generalforsamlingen blev det besluttet at hjemmesiden skulle revideres, dette er først skud på den nye hjemmeside. Hvis der er ønsker til indhold og funktionalitet, så tag fat i Søren.

NB. hvis nogen er har interesse i at hjælpe med klubbens historie og evt. billeder fra “gamle” dage, så giv et praj.