Oversigt over faste årlige klubaktiviteter i ASMK

Hej alle jægere og fiskere, samt øvrige medlemmer.

Oversigt over faste årlige klubaktiviteter i ASMK

Standerhejsning
Første lørdag i Maj kl. 9.00 på jagtbroen. Derefter morgenkaffe med rundstykker i klublokalet.

Standerstrygning
Sidste lørdag i september kl. 9.00 på jagtbroen. Derefter møde i klublokalet.

 

Tom, Hans og Palle