Årsmøde i Jægerrådet Århus 17. januar kl 19.00

Så er det igen tid til det årlige årsmøde i Jægerrådet Aarhus.

Sted: Kragelund, Dybrovej 21, 8270 Højbjerg

Program:

Vi  starter kl. 19 med et foredrag ved Bjarne Frost om lokkejagt. Bjarne er en erfaren lokkejæger og deler gerne ud af sin viden om denne særlig spændende form for jagt.
Kl. 20 starter det egentlige årsmøde med følgende dagsorden:
1.Valg af dirigent.
2.Aflæggelse af beretning for jægerrådets virke.
3.Orientering om bestyrelsens sammensætning.
4.Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet.
5.Indkomne forslag.
6.Eventuelt.

Forslag kan fremsættes af årsmødets deltagere:

• Bestyrelsen i jægerrådet
• Samtlige medlemmer af Jægerforbundet i kommunen.

Forslag som ønsket behandlet på mødet, og som ikke fremsættes af jægerrådets bestyrelse, skal skriftligt være jægerrådsformanden i hænde senest tre uger før årsmødet.

Efter årsmødet er der lodtrækning til de forskellige jagter på de kommunale arealer i den kommende jagtsæson.
Vel mødt.

P.s Jægerrådet er vært med kaffe og et par madder. Drikkevarer kan købes på stedet.

/Anders Jakobsen